The Valley (2015) The view on the country gives the report on its status. It´s like an open book for everyone, who learnt to read it. Like a memory of living our ancestors, By taking actions, people change its form and purpose, or let the nature to deform and vary the artificial and surreal image’s structures and shapes. Údolie (2015) Pohľad na krajinu v nás vyvoláva pocit ohromenia a malosti nad obrovským otvoreným priestorom, ktorý človek neustále pretvára. Je ako otvorenou knihou pre každého, kto sa ju naučí čítať. Je pamäťou našich predkov a nás samých. Po stáročia sa menila jej forma a funkcia. Deformáciou prírody variujeme pre ňu umelé, neskutočné podoby obrazových štruktúr a tvarov.
all rights reserved leontína berková copyright © 2016