9. november 2016 / Vunu, Košice, SK Vernisáž Fovember: Not in your Mirror
29. september 2016 / 19:00 / Dom umenia, Piešťany, SK Vernisáž Young Art Show 9 23. september 2016 / 18:30 / Tranzit, Bratislava, SK Vernisáž Susedenie / Neighbouring 22. august 2016 / 19:00 / Kaviareň Berlinka , Bratislava, SK Fotopondelok: O fotografii z nezvyčajných uhlov pohľadu
<-- all rights reserved leontína berková copyright © 2016