Nadhľad I. (2017) Kopírovaním originálu vzniká nový objekt, odlišujúci sa procesom vytvárania. Antická socha je nekonečno násobne kópiou jediného dokonalého originálu. Pri tvarovaní hmoty sa zabudlo na hmotu samotnú. Fotografia sa stáva samotným materiálom. Mramor je samolepkou, papierom, drevenou doskou. Je fotografiou jediného originálu. Landscape II. (2017)
all rights reserved leontína berková copyright © 2016