In relationship (2014) Theme of love was processed many times in art. On its own love encourages to process and vary endless amount of stories. It’s the theme processed through whole history of the human race. “In relationship“ is a process of looking for love. In this process there are more questions than answers. Questions about character of love, shape of it, where it comes from and whether the love actually exists. I accent variedness of love using different photographic devices. Enlargement of mobile phone pictures highlights importance and nonrecurrance of seemingly banal everyday moments. We want to these seemingly fleeting moments last forever just as photograph makes seemingly banal moments eternal. Vo vzťahu (2014) Téma lásky bola v umení spracovaná nespočetne veľa krát. Sama nabáda k jej spracovaniu nekoneč-ného množstva variácií príbehov. Je námetom spracovávaným v celých dejín ľudstva. Vo vzťahu je procesom hľadania lásky. Namiesto odpovedí sa v tomto procese objavujú otázky aký má láska charakter, akú môže mať podobu, od kiaľ sa berie, ako dlho trvá a či vôbec existuje? Pomocou rôznych fotografických zariadení akcentujem rôznorodosť lásky. Zväčšenie mobilných záberov ukazuje na dôležitosť a neopakovateľnosť zdanlivo banálnych každodenných momentov. Chceme aby tieto zdanlivo prchavé okamihy, kedy človek zažíva lásku trvali večne, tak ako fotografia banálne dôležité momenty zvečňuje. „Láska je natolik hluboce lidská, že nejvíce ze všeho svědčí o hlubině, v níž je člověk víc než člověkem, v niž člověk sama sebe překračuje. Touha po věčnosti, po promněne okamžiku ve věčnost je závratí vášne lásky. Láska právě svou vášnivostí poukazuje k věčnosti, je stopou a touhou po věčnosti.“ Tomáš Halík – Chci abys byl
 I am a good and nice man, 24 years old. I would like to meet a beautiful single girl for a relationship, younger than 28 years old. Cell: 659 442 108 ↓
 - Do you believe? She fucks with you around! Do you trust? She is disappointing you. Do you forgive? She abuses it! Do you love? LOL, I´think in this age, these words don´t mean anything, anyway... Omg, that naivety... - Oh, you interpreter. I love you! - I love you too! ↓
all rights reserved leontína berková copyright © 2016