LEONTÍNA BERKOVÁ b. Sep 2th 1992 in Trenčín, Czechoslovakia leontina.berkova@gmail.com In my current work, I refer to the problem of the photographic medium itself, its formal, content and even social levels. I analyse its relation to the reality, its social status and changes in photo-graphy under the influence of continuous technology development. In my previous work, I worked with documentary photography and its relationship to the banal reality and its survival. EDUCATION 2016- Academy of Fine Arts, Vienna, AU Photography and Art 2012-2016 Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, SK - Department of Photography and New Media 2014-2015 Academy of Fine Arts of Władysław Strzemiński in Łódź, PL - Internship at Department of Visual Arts 2012-2008 School of Arts - Photography, Trenčín, SK  Vo svojej aktuálnej tvorbe sa odvolávam k problémom samotného fotografického média, jeho formálnym ako aj obsahovým a spoločenským rovinám. Analyzujem jeho vzťah ku skutočnosti, jeho spoločenské postavenie a zmeny fotografie pod vplyvom nepretržitého technologického vývoja. Vo svojej predchádzajúcej tvorbe som sa venovala dokumentárnej fotografií a jej vzťahu k banálnej realite a jej prežívania. GROUP EXHIBITIONS 2017 Row, row, row your boat,gently down the stream, Vienna, AT 2016 Daktylo-skopia, Campus Gallery, Košice, SK Fovember: Not in your Mirror, VUNU/Klub, Košice, SK Eyes on: Dialogue between Photography and the Fine Arts , Vienna, AU Das beste, was wir zu Hause haben, Berlin, GE Neighbouring, Tranzit, Bratislava, SK Young Art Show, Piešťany, SK Mor ho!, Bratislava, SK 25 years of Photograhy at Academy ofFine Arts and Design in Bratislava, Slovakia, Opava, CZ Obchodná street, Bratislava, SK Day´s of Photography, Levice, SK 2015 AKM Culture days, Nové mesto nad Váhom, SK Erasmus 2014, Łódź, PL 2014 Snacks, Bratislava, SK Young Art Show, Piešťany, SK Nová Huta, Bratislava, SK AMFO 2013, Bratislava, SK Mladé médium III, Košice, SK 2013 Mladé médium III, Ostrava, CZ Prváci na chodbe - Galéria na chodbe, Bratislava, SK AMFO 2013, Trenčín, SK Ľubo Stacho and Laboratórium, Liptovský Mikuláš, SK 50 SLOV - MHD, Bratislava, AMFO 2013, Levice, SK 2012 OFF Festival: Tri dielne, Bratislava, SK AMFO 2012, Trenčín, SK all rights reserved leontína berková copyright © 2016